Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Kırgız Cumhuriyetinde yaşayan Türk toplumunun kıymetli mensupları,

15 Kasım 2013 tarihinde Bişkek'e gelerek "Kırgız Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçisi" olarak göreve başladım. Türklerin Ata Yurdunda görev yapacak olmanın verdiği kıvanç yanında, anne tarafından Kırgız asıllı olmam dolayısıyla da bu görevimden heyecan duymaktayım. Kıvanç duyduğum diğer bir husus ise, vatandaşlarımızın fabrikalar, imalathaneler ve işyerleri kurmak, cemiyet yararına faaliyet gösteren birçok kurum oluşturmak, bu sayede ülkemiz ile Kırgızistan arasında toplum bazında işbirliğini güçlendirmek amacıyla yıllardır Kırgızistan'da başarıyla faaliyet göstermekte olduklarını tespit etmek ve bu çabalarıyla Kırgız kardeşlerimiz nezdinde güven ve saygınlık kazandıklarını görmüş olmaktır.

Kırgız Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan 1997 tarihli "Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" ile 1999 yılında yayımlanan "Türkiye ve Kırgızistan: Birlikte 21. Yüzyıla" bildirileri ışığında kardeşlik esasında ilerlemektedir. Kırgızistan bizim stratejik ortağımızdır. Tüm uluslararası kuruluşlarda birbirimizi desteklemek yolunda tam bir işbirliğimiz vardır. Ülkelerimizin liderleri arasında yakın ve sıkı işbirliği mevcuttur. Kırgızistan demokrasi ve piyasa ekonomisi ilkelerini uygulayan bir ülke olarak da bölgesinde müstesna bir yere sahiptir.

Kırgızistan ayrıca,  vatandaşlarımızın engelle karşılaşmadan yerleşebildikleri, serbestçe yatırım ve ticaret yapabildikleri, Türk dizilerinin, şarkılarının ve mallarının revaçta olduğu, ekonomik ilişkilerimizin yasal altyapısının büyük oranda tamamlandığı bir ülkedir. Eksikliklerimizi tamamlamak ve mevcut durumla yetinmeyerek ilişkilerimizi en mükemmel düzeye çıkarmak için, işadamlarımız, eğitim kurumlarımız ve değerli hocalarımız, Kırgızistan'da eğitim gören öğrenci arkadaşlarımız, Kırgızistan'a yerleşmiş vatandaşlarımız ve Türkiye'de eğitim görüp ülkelerine döndükten sonra da "Egemendik" ve "Genç İşadamları" gibi dernekler kurarak fahri birer Türkiye gönüllüsü olarak faaliyet gösteren Kırgız kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Kırgız makamlarıyla tam bir koordinasyon ve işbirliği içinde başarıyla çalışmaktayız.

Gerek Kırgızistan ile ilişkilerimizin gelişmesi ve gerekse Büyükelçiliğimizin hizmetlerinin kalitesinin arttırılması konusundaki görüş ve tavsiyelerinizin benim için yol gösterici olacağını belirtir, bu vesileyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlarım.

Metin Kılıç