Büyükelçi Nejat Akçal'ın Zaman Gazetesi'nde Yayınlanan Röportajı

Bişkek Büyükelçiliği 23.10.2009

“Dost ve kardeş Kırgızistan ile işbirliğimiz her alanda meyvelerini vermeye devam etmektedir.”

23.10.2009

Zaman Gazetesi (Kırgızistan baskısı)

Türkiye’nin yeni Kırgızistan Büyükelçisi Nejat Akçal, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınını Cihan Haber Ajansı’na yorumladı. Büyükelçi Akçal, iki halkın ortak tarihi şuurla birbirlerine bağlı olduğunun altını çizerek, binlerce yıllık müşterek geçmişin yarattığı dayanışma ruhunun ilişkilerin alt yapısını oluşturduğunu kaydetti.

Büyükelçi, uluslararası camia nezdinde Türkiye ve Kırgızistan’ın bugüne kadar samimi ve takdire şayan bir anlayış birliği sergilediğini belirtti. Akçal, bu bağlamda sayısız örnek verilebileceğine işaretle, örneğin iki ülke arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylıkları konusunda varılan mutabakatın hayata geçirildiğini, keza Türkiye’nin Kırgızistan’ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanlığına seçilmesini desteklediğini belirtti.Büyükelçi Akçal ayrıca, İslam Konferansı Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerde Kırgızistan ile birarada, omuz omuza çalıştığımızı kaydederek, bu işbirliğinin bundan sonra da güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Büyükelçi Akçal, 1991 yılında Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, esasen Türkiye’nin Orta Asya coğrafyasına yönelik bu dinamik vizyonunun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından genç Cumhuriyetin onuncu yılında, 29 Ekim 1933 tarihinde açıklıkla ortaya konduğunu hatırlattı. Atatürk’ün Sovyetler Birliği parçalandığında dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimizi desteklemeye hazır olmalıyız cümlesinde vücut bulan vasiyetinin, bugün 240 milyon Doları aşan ticaret hacmimiz, 10 bini aşkın Kırgız vatandaşına eğitim veren Türk okulları ve Kırgızistan’da yaşayan 6000’e yakın Türk vatandaşının 400 milyon Dolara ulaşan yatırımları sayesinde gerçekleşmekte olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki bu sağlam zeminin aynı zamanda, 18 yıldır devam eden verimli ve yakın işbirliğinin ebediyete kadar sürmesinin teminatı olduğunu ifade eden Büyükelçi Akçal, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler kişilere ve zamana bağlı değildir. Avrasya coğrafyasının batı ve doğu uçlarında yer alan halklarımızın yakın bağları, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin temel itici gücünü oluşturmaktadır. Kırgızistan’ın bağımsızlığına kavuştuğu 1991 yılından bu yana ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, eğitim, kültürel ve askeri ilişkiler önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Şimdi devlet adamları olarak bizlere düşen görev ülkelerimizin daha müreffeh, huzurlu ve istikrarlı bir iklime kavuşmalarını sağlayacak işbirliği projelerini hayata geçirmektedir. BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi, AB’ye aday bir ülke, NATO, İKÖ, OECD ve AGİT’in etkin bir üyesi olarak, kalkınma ve demokrasi yolunda Kırgızistan’a her türlü katkıyı yapmaya, deneyim, uzmanlık ve teknik bilgilerimizi paylaşmaya dün olduğu gibi bugün de hazırız. Nitekim, Türk halkı, bağımsız Kırgızistan’ın böylesine gelişip güçlenmesine en büyük desteği vermiştir. Bugün ise, 18 yıllık genç Kırgız Cumhuriyeti yaptığı atılımlar ile bölgesinin önemli bir ülkesi haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Gerek Türkiye’nin, gerekse Kırgızistan’ın dış politika önceliklerinin bölgelerinde ve ötesinde barışın, esenliğin ve huzurun egemen kılınması olduğunu belirten Büyükelçi Akçal, Afganistan’da asker bulundurarak terörle mücadeleye uluslararası planda destek veren Türkiye’nin, Kırgızistan tarafından Afganistan konusunda yapılan katkıları memnuniyetle karşıladığını ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı Sayın Bakiyev tarafından gündeme getirilen “Bişkek İnisiyatifi”ni olumlu karşıladığını söyledi.

“İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artması başlıca önceliğimizdir”

Büyükelçi Akçal, son dönemde dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeye eşit olarak, karşılıklı bağımlılığın öneminin arttığını, buna paralel olarak son mali krizde görüldüğü gibi küreselleşmenin Orta Asya’da da hissedilen olumsuz etkilerini yumuşatmak amacıyla bu sürecin sunduğu yeni olanakların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Akçal sözlerine devamla, Türkiye’nin, bu temel yaklaşım çerçevesinde Kırgızistan ile ticari ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu, 2002 yılından bu yana ticaret hacmimizin yüzde 500 oranında artış gösterdiğini belirtti. Büyükelçi Akçal, son dönemde önemli Türk girişimcilerinin Kırgızistan’da büyük ölçekte yatırım yapmaya başladıklarını söyledi. Akçal, yakın zamanda Pegasus Havayollarının yaklaşık 200 milyon Dolarlık bir projeye ilişkin Kırgız makamlarla anlaşmaya vardığını, bu projenin sorunsuz şekilde uygulamaya geçmesinin Türkiye’nün güzide şirketleri için Kırgızistan’ın yatırım iklimi açısından yol gösterici olacağını vurguladı. Büyükelçi Akçal, Türk işadamlarının yapacakları yeni yatırımlarla Kırgız ekonomisine katkıda bulunmaya ve yeni istihdam alanları yaratmaya davet edeceklerini ve başta enerji, ulaştırma, çevre ve turizm sektörleri olmak üzere iletişim ve bilgi, tarım, bankacılık-finans, yoksulluğun azaltılması ve insan kaynakları gelişimi ile kırsal gelişim, enerji ve çevre alanlarında Türk işadamlarını Kırgızistan’da yatırım yapmaları için teşvik edeceklerini dile getirdi.

“Ülkelerimiz arasındaki ‘altın köprüleri’ çoğaltmalıyız”

Büyükelçi Akçal, bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak eğitim işbirliğinin çağdaş dünyada toplumlar arasındaki etkileşimi sağlayan başlıca yöntemlerden biri olduğunu ifadeyle, Türk ve Kırgız halkları arasındaki ilişkilerin en önemli veçhelerinden birini yakın ve geniş eğitim işbirliğimizin teşkil ettiğini kaydetti.

Akçal, halen Kırgızistan’da biri Oş, diğeri Celalabad’da olmak üzere toplam 5 yüksek eğitim kuruluşunun faaliyette bulunduğunu belirtti. Büyükelçi Nejat Akçal, Kırgızistan’daki en iyi üniversitelerden biri olarak kabul edilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin modern yerleşkesi ve dünya standartlarındaki imkânlarıyla Kırgızistan’ın ve Türk-Kırgız ilişkilerinin geleceğine umutla bakmamızı sağlayan bir “altın köprü” vazifesi gördüğünü beyan etti. Akçal, bu üniversitede öğrenim gören Kırgız gençlerinin Kırgızistan’ın ihtiyaç duyacağı alanlarda çok yararlı çalışmalar yapacaklarına inandığını dile getirdi. Büyükelçi ayrıca, Sebat Eğitim Kurumları şemsiyesi altında tüm Kırgız elinin en ücra köşelerine kadar eğitim imkânlarını yaymış bulunan gönüllü Türk vakıf okullarının da son derece önemli bir işlevi ifa ettiğini belirtti.

Büyükelçi Akçal, Türkiye’nin kardeş Kırgızistan’a olan hissiyatının bilinen devletlerarası ilişkilerin ötesinde bir samimiyet içerdiğini söyleyerek, mevcut dil, inanç ve tarih köprülerini iki ülke insanının refahı, mutluluğu ve dirliği için, kederde ve mutlulukta aynı duyguları paylaşan kardeş iki halka yaraşır şekilde geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09.00-12.00 arasındadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı Tatili
7.1.2018 Ortodoks Noeli
23.2.2018 Vatan Koruyucu Günü
8.3.2018 10.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
21.3.2018 Nevruz Bayramı
1.5.2018 İşçi Bayramı
5.5.2018 Anayasa Bayramı
9.5.2018 Zafer Bayramı
15.5.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 Kurban Bayramı
31.8.2018 Bağımsızlık Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
7.11.2018 Uzlaşma ve Barış Günü