Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı

Bişkek Büyükelçiliği 20.09.2011

T.C. Bişkek Büyükelçiliği’nde görevlendirilmek üzere, sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

 

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
 3. En az lise ve dengi okul ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
 8. Çok iyi derecede Rusça ve Türkçe bilmek (Rusça’nın yanında İngilizce bilmek tercih sebebidir),
 9. Bilgisayar kullanmak  (Ms Windows, Word ve Excel)

 

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

 1. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış bütün sayfaların birer fotokopisi,
 2. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı bir adet fotokopisi,
 3. Diplomanın aslı veya noter tasdikli örneği ve bir adet fotokopisi,
 4. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,
 5. Sınava katılma isteğini belirten bir dilekçe,
 6. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
 7. Özgeçmiş,
 8. Varsa bilgisayar kurs belgesi,
 9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınmış referans belgeleri,

 

SINAV

 

 1. Yazılı Eleme Sınavı: 

 

Yazılı eleme sınavı, 20 Ekim 2011 Perşembe günü saat 10.00’da Büyükelçilik Kançılarya binasında yapılacaktır.

 

Sınav Konuları:

 

Türkçe’den Rusça’ya çeviri,

Rusça’dan Türkçe’ye çeviri,

Türkçe Kompozisyon,

Matematik

 

 1. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: 

 

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 27 Ekim 2011 Perşembe günü saat 10.00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava davet edileceklerdir.

 

Sözlü Sınav Konuları:

 

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve İnkılâp Tarihi

 

Uygulamalı Sınav Konuları:

 

Bilgisayar kullanımı.

 

BAŞVURU TARİHİ

 

               Başvurular en geç 5 Ekim 2011 Çarşamba gününe kadar 09.00- 18.00 saatleri arasında şahsen Büyükelçiliğimize yapılmalıdır. Bişkek dışından başvuracak adayların, başvuru evrakını en geç 5 Ekim 2011 tarihinde Büyükelçiliğimizde olacak şekilde taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 

            5 Ekim 2011 tarihinden sonra Büyükelçiliğimize ulaşacak başvuru belgeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

ADRES: T.C. Bişkek Büyükelçiliği

                Moskovskaya 89

    720040 Bişkek/KIRGIZİSTAN

                Tel : (00 996 312) 90 59 00               

                e-mail : embassy.bishkek@mfa.gov.tr

                web: biskek.be.mfa.gov.tr

 

İlgili Dosyalar

SINAV DUYURUSU

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09.00-12.00 arasındadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı Tatili
7.1.2018 Ortodoks Noeli
23.2.2018 Vatan Koruyucu Günü
8.3.2018 10.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
21.3.2018 Nevruz Bayramı
1.5.2018 İşçi Bayramı
5.5.2018 Anayasa Bayramı
9.5.2018 Zafer Bayramı
15.5.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 Kurban Bayramı
31.8.2018 Bağımsızlık Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
7.11.2018 Uzlaşma ve Barış Günü