Büyükelçi Akçal'ın Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi 2012-2013 Eğitim-öğretim Yılı Açılış Konuşması

Bişkek Büyükelçiliği 01.10.2012
Sayın Bakanım,
Sayın Rektör, Rektör Vekili ve Öğretim Üyeleri,
Sevgili Öğrenciler,
Değerli Konuklar,

Sözlerime başlamadan önce, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 2012-2013 akademik yılı açılış töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ayrıca, üç seneden beri bu Üniversiteye ne zaman gelsem büyük bir heyecan duyduğumu özellikle kaydetmek isterim.

Türkiye Cumhuriyeti, bilindiği üzere, izlemekte olduğu insan odaklı politikaları ve iyi yetişmiş genç nesillerin ülkeler arasındaki karşılıklı işbirliği ve ilişkilerde oynadığı yapıcı rolün bilinciyle, eğitim alanındaki yatırımlara büyük önem atfetmektedir. 

Ülkemiz ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki eğitim alanındaki işbirliğinin en somut göstergesi ve iki ülkenin en büyük ortak eğitim kurumu olan, ülkelerimiz arasındaki “Bilimsel Köprü” olarak nitelendirilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde yetiştirilen gençlerin kardeşliğimizin temellerini yeni ve dinamik nesillerle daha da güçlendireceğine olan inancımız tamdır.

Türk ve Kırgız gençlerinin beraberce eğitilmeleri, iki ülke arasındaki ortak anlayış ve işbirliğini geliştirmeleri, el ele vererek dünya bilimine katkıda bulunmaları ve bu sayede Türk-Kırgız kardeşliğini uluslararası kamuoyuna sergilemeleri ülkelerimizin olduğu kadar, uluslararası toplumun da büyük takdir ve beğenisini toplamaktadır. 

Bugünkü imrenilen ve gıpta edilen boyutlara erişmiş bulunan Üniversite ile Türkiye, kardeş ülke Kırgızistan gençliğinin de Türk gençlerine tanınan geniş olanaklardan yararlanmalarını, çağdaş eğitim almalarını ve her şeyden önce, anadili Kırgızcayı benimsemeleri ve kullanmalarını hedeflemiştir.

Üniversiteler, toplumun karmaşık ve güçlük arzeden muhtelif meselelerini bilimsel bir ortamda derinlemesine araştıran ve tüm veçheleriyle tartışan, toplumun refah, saadet, huzur ve kamu yararını savunan kilit kurumlardır. 

Bu bağlamda, Kırgız toplumuna ve Orta Asya’nın pek çok millet ve topluluğuna hizmet sunmak üzere çeşitli mesleklerde evrensel ilke ve değerleri benimsemiş gençlerin yetiştirilmesi, bunların çoğalması, bu gençlerin çok boyutlu araştırma ve geliştirme gibi muhtelif faaliyetleri ile bilim dünyasına katkıda bulunması ve uluslararası alanda tanınmış yayınlar yapması sonucunda esasen yüksek olan Manas Üniversitesi’nin itibarı giderek artmaktadır.

Sözlerime son verirken, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin yeni akademik yılına başlaması dolayısıyla sizleri içtenlikle kutluyor, yeni akademik yılın verimli ve akılda kalıcı etkinlik ve çalışmalar üretmesini temenni ediyor ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu vesile ile, çok eskiden beri tanıdığım Sayın Bakanımızı, değerli Büyüğümüzü burada, aramızda, bu eğitim yuvasında görmekten duyduğum mutluluğu yinelemek ve siz kıymetli iştirakçilerle paylaşmak istiyorum.

Teşekkür ederim.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09.00-12.00 arasındadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı Tatili
7.1.2018 Ortodoks Noeli
23.2.2018 Vatan Koruyucu Günü
8.3.2018 10.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
21.3.2018 Nevruz Bayramı
1.5.2018 İşçi Bayramı
5.5.2018 Anayasa Bayramı
9.5.2018 Zafer Bayramı
15.5.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 Kurban Bayramı
31.8.2018 Bağımsızlık Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
7.11.2018 Uzlaşma ve Barış Günü