Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç Ve Uyum" Konulu Sempozyum , 05.05.2009

T.C. Devlet Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğinde "Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu" konulu etkinlik 21-23 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

 

Sayın Başbakanımızın da iştirakleri beklenen sempozyuma, başta Almanya olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ülkelerden konuyla doğrudan ilgili bakanların ve diğer üst düzey politikacıların yanı sıra akademisyenler, uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri davet edilecektir.

 

Bahsekonu sempozyum çözüm odaklı bir yaklaşımla, Türklerin yarım yüzyıla ulaşan yurtdışına göçünün değerlendirilmesi ve bu çerçevede kazanımların, sorunların, geleceğe yönelik beklenti ve stratejilerin akademik ve çok yönlü bir çerçevede ele alınmasını, göçün bütün taraflara katkıda bulunacak şekilde tartışılmasını ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.