Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Görevli Türk Gözlemciler , 23.07.2009

23 Temmuz 2009 tarihinde Kırgızistan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini izlemek üzere, 19–25 Temmuz 2009 tarihlerinde AGİT ODIHR Seçim Gözlem Misyonu Bişkek Merkezi nezdinde AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyelerinden Milletvekilleri Sayın Abdulkadir Akcan ve Sayın Mustafa Ünal’ın yanı sıra akademisyenlerimiz Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak (Marmara Üniversitesi), Dr. Yaşar Sarı (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Halit Gülşen (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve Habibe Kader (Ankara Üniversitesi) kısa dönem gözlemci olarak görevlendirilmişlerdir.