Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Hizmet Belgesi , 11.03.2010

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan  “Hizmet Belgesi” teminine ilişkin alınan bir yazıda, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmayan ülkelerde hizmet süresi bulunan vatandaşlarımızın yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alınan hizmet sürelerini gösterir bonservisleri veya çalışma belgelerindeki bilgilerin pasaportlarındaki bilgilerle  (giriş-çıkış süreleri) doğrulanması halinde "Hizmet Belgesi" düzenlenmesine gerek duyulmadan doğrudan borçlanma işlemini yapacak Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurabilecekleri belirtilmiştir.

 

Ülkemiz ile Kırgızistan arasında yukarıda bahsigeçen bir anlaşma olmadığı cihetle vatandaşlarımızın pasaport bilgileri ve ilave belgelerini Konsolosluk Şubemizde doğrulatmalarının ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna veya anılan kurumun il müdürlüklerine başvurmaları yeterli olacaktır.

 

Saygı ile duyurulur.