Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye’den Kırgızistan’a 200 Bin Abd Doları Değerinde Insani Yardım , 21.04.2010

Kırgızistan’da meydana gelen son gelişmeler çerçevesinde Kırgız makamları tarafından acilen ihtiyaç duyulan ilaç ve muhtelif tıbbi malzeme gereksiniminin karşılanmasına yönelik olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, yaklaşık 10 ton insani yardım barındıran bir askeri uçak ülkemizden hareketle 19 Nisan 2010 Pazartesi günü 14.25’te Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı’na intikal etmiştir.

 

İnsani yardımın Kırgızistan’a intikali münasebetiyle, Büyükelçiliğimiz ve bağlı birimlerin mensupları, TİKA Bişkek Program Koordinatörü ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sebahattin Balcı ile Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Damira Niyazalieva, Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karataev ve Geçici Hükümette İnsani Yardımların Koordinasyonundan Sorumlu Elmira İbrahimova havaalanında hazır bulunmuşlardır.

 

100 bin ABD Doları değerinde olan tam donanımlı bir ambulansın yanısıra, çok miktarda ilaç ve tıbbi malzemenin Kırgız makamlarına devri havaalanında gerçekleştirilmiştir.