Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi , 08.06.2010

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12.09.2010 tarihinde halkoylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’nin örneği ektedir.

Saygı ile duyurulur.