Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yutdışı Adres Beyan Formu , 10.03.2011

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanımı hakkında Resmi Gazete’nin 27.02.2011 tarihli ve 27859 (Mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun 120 sayılı kararında, yurtdışı seçmenlerin hangi usulde oy vereceklerinin tespiti ile tespit edilen yönteme göre oy verme usul ve esaslarını belirlemek için oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamlamış olduğu belirtilerek, bu çerçevede aşağıda kaydedilen sonuca ve karara varıldığı belirtilmektedir.

“SONUÇ:

1) 2011 yılı içinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, yaklaşan seçim tarihi ve yukarıda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sandıkta veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullandırmanın seçim tarihi göz önüne alınarak teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olduğu, son gelen bilgiler ışığında belirsizliklerin devam ettiği, seçim takviminin bu belirsizliklere göre oluşturulamayacağı, süre yetersizliği dikkate alındığında, bu seçimler için gümrük kapılarında oy kullanmaları gerektiğine,

2) 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinde yer alan yurtdışı seçmenlerin sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin ileriki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut Komisyonca çalışmalara hemen başlanılmasına,

3) Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,

4) Karar örneğinin Dışişleri Bakanlığına gönderilmesine,

26.02.2011 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.”

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın gümrük kapılarında oy kullanabilmelerini teminen, yurtdışı seçmen kütüğüne kaydolmak üzere “Yurtdışı Adres Beyan Formu” doldurarak Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- 50fqe3ibo2j3g055sejlr455ADRES BEYAN FORMU