Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ülkemizde Misafir Edilen Suriyeliler/yardım Kabulü Duyurusu , 04.10.2012

Suriye’deki krizin tırmanması ve ülkemize gelen Suriye vatandaşlarının sayısının hızla artması üzerine,yardım önerilerinin arttığı görülmektedir.

 

Ülkemizde misafir edilen Suriyeliler için Türkiye’ye kabuledilecek veya ülkemiz üzerinden Suriye’ye gönderilecek yardım malzemeleriyle ilgili olarak aşağıda sunulmakta olan esaslar önem arzetmektedir.

 

Türk Kızılayı üzerinden bağışlanacak malzemeler için önceden yardım malzemelerinin listesinin ilgili kurumlara gönderilip, onay alındıktan sonra sevkiyatın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, yardım malzemesinin Türk Kızılayı tarafından gümrüksüz olarak ithal edilmesi ve amacına uygun olarak kullanılması mümkün olabilmektedir.

 

Öte yandan, insani yardımların ülkemize kabulü konusunda gönderici kurum, sivil toplum kuruluşu, özel veya tüzel kişilerin, hangi yardım malzemelerine ihtiyaç bulunduğu, yardım malzemelerine ilişkin listelerin nasıl hazırlanması gerektiği, bunların ülkemize hangi yollardan ve ne şartlarda sevk edilecekleri gibi konulardaki sorularını vakit kaybının ortaya çıkmamasını teminen, doğrudan Türk Kızılayına yöneltmeleri, ön bilgi almaları ve yardım malzemesi listelerini öncelikli olarak doğrudan Türk Kızılay’ı ile paylaşmaları yararlı olacaktır.

 

Bu çerçevede, insani yardım malzemelerinin ülkemize sevki konusunda Kızılay’dan doğrudan temasa geçilebilecek yetkilere ilişkin irtibat bilgileri aşağıda sunulmuştur:

 

Seval Güzelkılınç Türk Kızılayı, Uluslararası Programlar Müdürü

 

Telefon: + 90 312 245 45 00 (Dahili:6182)

E-posta: sevalg@kizilay.org.tr

 

Hakkı Ersoy  TürkKızılayı, Uluslararası Programlar Müdürlüğü Müdahale ve Programlar Birim Yöneticisi

 

Telefon: + 90 312 245 45 00 (Dahili:6003)

E-posta: hakkie@kizilay.org.tr


Yukarıda kayıtlı hususlar doğrultusunda, ülkemizde misafir edilen Suriyelilere veya ülkemiz üzerinden Suriye’ye yardım malzemesi göndermeyi arzu eden yabancı kuruluş veya kişilerin, öncelikli olarak Türk Kızılayı ile temasa geçmeleri ve yardım malzemesi listelerini doğrudanTürk Kızılayı ile paylaşmaları uygun olacaktır.