Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Basın Duyurusu , 15.07.2013

Bişkek, 12 Temmuz 2013

 

11 Temmuz 2013 tarihinde T.C. Büyükelçiliğine ait “D 01 121” numaralı diplomatik plakanın Lexus marka özel bir aracın üzerinde Bişkek şehir merkezinde yaya yolunu kapatacak şekilde park halinde bulunduğuna dair AKİ-press Haber Ajansı’nın internet haber bülteninde yayınlanan habere ilişkin aşağıdaki hususlar saygıyla bildirilir.

Haberde geçen diplomatik plaka, görevi geçtiğimiz Şubat ayında sona eren Büyükelçiliğimiz eski diplomatlarından birine ait olup, anılan diplomatik plaka Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Servis Devlet İşletmesi yetkililerine o tarihlerde Büyükelçiliğimiz tarafından teslim edilmiştir.

Dolayısıyla, hadiseye ilişkin Büyükelçiliğimizin hiçbir şekilde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Öte yandan, yukarıda maruz diplomatik plakanın başka bir araç üzerinde bulunduğuna dair Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Servis Devlet İşletmesi ve Devlet Protokol Hizmeti görevlilerine Büyükelçiliğimiz tarafından haber verilmiş olup, anılan Bakanlık tarafından konunun halen araştırılmakta olduğu bilgisi edinilmiştir.       

Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Büyükelçiliğimiz eski çalışanlarından birine ait “D 01 108” numaralı çalıntı bir diplomatik plakayla seyir halinde başka bir araç daha tespit edilmiş ve keyfiyet yine Büyükelçiliğimizce ivedilikle ilgili Kırgız Cumhuriyeti makamlarına bildirilmiştir; ancak bugüne kadar Büyükelçiliğimize bu konuya ilişkin herhangi yazılı bir karşılık ulaşmamıştır.

Bu hususlara ilaveten, geçtiğimiz dönemde Büyükelçiliğimizin üç personeli kendilerine ait diplomatik plakaların çalınması nedeniyle uzun bir süre ciddi ölçüde mağduriyet yaşamışlardır.

Tüm çalışanlarının büyük bir hassasiyet ve özenle Kırgız Cumhuriyeti yasalarına en az saygıdeğer Kırgız vatandaşları kadar uygun hareket etmekte olduklarını bu vesileyle yineleyen T.C. Büyükelçiliği en derin saygılarını sunar.

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği

 

 

 

Бишкек, 12 июля 2013 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Выражаем своё уважение и приводим нижеследующую информацию относительно новости, которая была опубликована 11 июля 2013 года в новостном портале Информационного Агентства «АКИ-пресс» о том, что создавая помехи пещеходам, на тротуаре одной из центральных улиц Бишкека припаркован автомобиль марки «Лексус» с дипломатическими номерными знаками «D 01 121», принадлежащие Посольству Турции.

Сообщаем, что вышеуказанные дипломатические номерные знаки принадлежали прежнему дипломатическому сотруднику Посольства, срок работы которого был завершен в феврале нынешнего года, и что данные дипломатические номерные знаки были незамедлительно возвращены Посольством компетентным лицам Государственного Предприятия Дипломатического Сервиса «Кыргыздипсервис» Министерства Иностранных Дел Кыргызской Республики.

 Таким образом, Посольство не несет какой-либо ответственности по данному факту, послужившему предметом для новостей.

С другой стороны, Посольством были проинформированы сотрудники  Департамента Государственного Протокола Министерства Иностранных Дел Кыргызской Республики и Государственного Предприятия Дипломатического Сервиса «Кыргыздипсервис» Министерства Иностранных Дел Кыргызской Республики относительно того, что данные дипломатические номерные знаки установлены на другой машине.  Из  данного Министерства сообщили, что по данному факту продолжается соответствующее разбирательство.

Также, несколько месяцев назад сотрудниками Посольства была установлена автомашина, на которой были установлены дипломатические номерные знаки «D 01 108», которые были украдены с автомашины одного из прежних сотрудников Посольства. По данному крайне нежелательному факту в тот же день Посольством в срочном порядке была передана информация в компетентные инстанции Кыргызской Республики. Однако, до сих пор Посольством не был получен какой-либо ответ по данному вопросу.

Кроме этого, в недавнем прошлом в связи с кражами дипломатических номерных знаков еще три сотрудника Посольства в течение продолжительного времени находились в затруднительном положении.

Посольство Республики Турция в Кыргызской Республике выражает своё уважение и, пользуясь случаем, возобновляет свои уверения в том, что все сотрудники дипломатического представительства с большим вниманием и тщательностью придерживаются законов Кыргызской Республики, также, как и другие уважаемые граждане Кыргызстана.

 

Посольство Республики Турция в Кыргызской Республике