Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ahi Evran Ve Ahilik Konulu Tiyatro Eseri Ve Senaryo Yarışması , 22.11.2013

Ahi Evran ve Ahilik kültürünün tanıtılması, yaşatılması, günümüz koşullarına göre yeniden anlamlandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "Ahi Evran ve Ahilik" konulu tiyatro eseri ve senaryo yarışmasının organizasyonu, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne verilmiş olup, sözkonusu yarışmaya ilişkin tiyatro eseri ve senaryo şartnamesi  ilişikte sunulmaktadır.

İlgililere saygıyla duyrulur.

İlgili Dosyalar :

- “Ahi Evran Ve Ahilik” Konulu, Ödüllü, Uluslararası Senaryo Yarışması Şartnamesi

- “Ahi Evran Ve Ahilik” Konulu, Ödüllü, Uluslararası Tiyatro Eseri Yarışması Şartnamesi

- Taahhütname