Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlık Kanunu'ndaki Yeni Cezai Düzenlemeler , 11.03.2010

20.4.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 68.maddesiyle nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine "İdari Para Cezası" uygulanmaktadır.

Dış temsilciliklerimizce alınan konsolosluk harçları, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun Maliye Bakanlığı'na tanıdığı yetkiye dayanarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezasının, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 63 Türk Lirası, bildirim yükümlüğünü yerine getirmeyen kamu görevlileri için 30 Türk Lirası, adres bildiriminde zamanında bulunmayan kişiler için 329 Türk Lirası ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 660 Türk Lirası alınması öngörülmüştür.

Vatandaşlarımıza duyurulur.