Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Teşekkür Mesajı , 20.04.2010

Kırgızistan’da yaşanan son gelişmeler ile bağlantılı olarak meydana gelen yaralanma olaylarının acısını bir nebze de olsa hafifletmek ve bu ülkede tedavileri mümkün olamayan yaralı Kırgız kardeşlerimizin ülkemizde tedavi edilmelerini teminen yapılan çok boyutlu çalışmalar neticesinde, bir kısım Kırgız vatandaşının ülkemizde tedavi altına alındığı ve dün (19 Nisan) de ülkemizden Kırgızistan’a yaklaşık 10 ton insani yardım yapıldığı malumlarıdır.

İki dost ve kardeş ülkenin yakın işbirliğinde bulunduğunun ve her alanda sıcak ilişkilerin mevcut olduğunun somut bir göstergesi olan sözkonusu insani yardımın sağlanmasında emeği geçen, bir şekilde katkıda bulunan, bu anlamlı yardımın Kırgızistan’a biran önce gelmesini temin eden ve ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümü sağlayan herkese teşekkürlerimi sunar, bu vesileyle sevgi ve saygılarımı iletirim.

Nejat Akçal
Büyükelçi