Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"palamenter Demokrasi: Fırsatlar, Riskler Ve Türkiye Cumhuriyeti Deneyimi" Sempozyumu'nda Büyükelçi Akçal Tarafından Yapılan Konuşmanın Metni , 22.03.2011

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sayın Başbakan Yardımcısı,

Sayın Meclis Başkanları,

Sayın Milletvekilleri,

Kırgız Parlamentosunun Değerli Üyeleri,

Sayın Rektörler,

Kıymetli Katılımcılar,

Öncelikle “Kırgızistan’da Parlamenter Demokrasi ve Türkiye Cumhuriyeti Deneyimi” konulu bu anlamlı sempozyumda, sizlerle birarada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.

Kırgızistan’da 2010 yılının Nisan ayında yaşanan halk hareketi ve Haziran ayında ülkenin güneyinde yaşanan müessif olayların ardından, geçtiğimiz Temmuz ayında Kırgızistan’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, bir kez daha bu ülkeye gelerek, 2 Ekim 2010 tarihinde Türkiye’nin teşebbüsüyle Issık Göl'de, Güney Kırgızistan'da yaşayan tüm etnik grupların biraraya getirilmesini ve mevcut sorunların çözümüne yönelik bir işbirliği zemini inşa edilmesi amacıyla düzenlenen "Etniklerarası Diyalog: Uzlaştırma ve Hoşgörü Konferansı" na Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Roza Otunbayeva ile birlikte iştirak etmişlerdir.

Sayın Bakanımızın bu şekilde, desteğimizi yinelemek üzere geçiş sürecinde Kırgızistan’ı kısa süre içerisinde iki kez ziyaret etmesi, keza Sayın Başbakanımızın yeni hükümetin kurulmasının ardından 1-2 Şubat 2011 tarihlerinde bölge ülkelerinden münhasıran Kırgızistan’a yönelik bir ziyaret gerçekleştirmiş bulunması, şüphesiz Türkiye’nin bu ülkeye atfettiği önemin en somut göstergesidir.

Türkiye, Nisan ve Haziran aylarında siyasi çalkantılar ile bağlantılı olarak yaşanan müessif olayların yaralarını sarmak için Kırgızistan’a dost elini uzatmıştır. Bu dost ve kardeş ülkeye 20 milyon Dolar’ı hibe, 15 milyon Dolar’ı da TİKA aracılığıyla hayata geçirilecek projelerde kullanılmak üzere 35 milyon Dolar tutarında nakdi yardım tahsis edilmiştir.

Ülkemiz, demokrasi kavramının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olan 3000 yıllık “Kurultay” geleneğinin ortaya çıktığı bu topraklarda Parlamenter sisteme geçilmiş olmasından büyük memnuniyet duymaktadır.

Türkiye, Haziran ayında gerçekleştirilen referandum ile parlamenter demokrasiye geçme kararı alınan ve 10 Ekim 2010 tarihinde parlamento seçimlerinin huzurlu bir ortamda başarıyla gerçekleştirildiği Kırgızistan’a, bu “siyasi dönüşüm süreci”nde kurumsal ve kavramsal açıdan her türlü desteği vermeye hazırdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sayın Başbakan Yardımcısı,

Sayın Meclis Başkanları,

Sayın Milletvekilleri,

Kırgız Parlamentosunun Değerli Üyeleri,

Sayın Rektörler,

Kıymetli Katılımcılar,

Parlamenter sistem, dünyadaki en ileri ülkeler tarafından tercih edilmiş ve başarısını ispatlamış bir sistemdir.

Halkın hür iradesinin tezahürü niteliğindeki demokratik seçimlerle göreve gelen hükümet ve parlamentolar, vatandaşların huzur, güvenlik ve esenliği ile ekonomik ve beşeri kalkınma konularında en isabetli kararları alabilmekte ve güçlü şekilde uygulayabilmektedir.

Orta Asya’da henüz denenmemiş, halkın iradesine dayanan ve etkin bir siyasi düzen olan Parlamenter demokrasiye geçen Kırgız Parlamentosu’nun, özverili çabalarıyla, demokrasiyi yücelterek Kırgızistan’ın huzur, istikrar ve kalkınması için gerekli gayreti göstereceğine inancımız tamdır.

1946 yılında çok partili sistemi benimseyen Türkiye’nin, 65 yıllık demokratikleşme deneyim ve birikimini kardeş Kırgız devletiyle her fırsatta paylaşmaya, demokrasi, özgürlük ve istikrar yolunda atılan her adımda Kırgızistan’a destek vermeye devam edeceğini bir kez daha belirtmek isterim.

Bu bağlamda, iki ülke parlamentoları arasındaki dostluk grubu mekanizmasının yeniden canlandırılması, TBMM ile Kırgız Meclisi Jogorku Keneş arasındaki yakın ilişkinin her seviyede sürdürülmesi ortak arzumuzdur.

Sözlerime son verirken bu anlamlı etkinliği düzenleyen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne teşekkürlerimi iletiyor, sempozyumun uluslarımızın refah ve mutluluğuna hizmet edecek yeni hamlelere vesile teşkil etmesini temenni ederek, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.