Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Ve Silahsızlanma Girişimi 4. Bakanlar Toplantısı , 14.06.2012

Nükleer Yayılmanın Önlenmesi veSilahsızlanma Girişimi 4. Bakanlar Toplantısı ülkemizin evsahipliğinde 16Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da,The Marmara Taksim Otel’inde düzenlenecektir. Sözkonusu toplantıyla ilgili basın akreditasyonduyurusu Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde (www.byegm.gov.tr) yayımlanmaktadır.

 

Sözkonusu toplantıya ilişkinbilgilere ve basın akreditasyon formlarına(http://www.byegm.gov.tr/basinduyurulari.aspx?ahid=424&ac=1) adresiüzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Anılan toplantıyı izlemek isteyecekyabancı basın mensuplarının akreditasyon formlarını 15 Haziran 2012 saat 16.00’ya kadar yukarıda sunulan web adresinde belirtilenfaks/e-posta adreslerine ulaştırmaları gerekmektedir.