Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Çıkış Harcından Muafiyet Hk. , 13.09.2013

Yurtdışı çıkış harcından muafiyet hk.

 

- 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında

 

"Çıkış tarihi itibariyle yurt dışında oturma izni bulunanlar,

7 yaşını doldurmamış olanlar,

pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile

yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye vatandaşlarından yurt dışına çıkış harcı alınmaz"

 

hükmüne yer verildiği,

 

 - Oturma izninin, ilgili konsolosluklarca pasaport üzerine vurulmuş bir kaşe ile tevsik edilebileceği gibi, Türk pasaportları üzerine Konsolosluklarımızca vurulmuş "işçidir", "işçi ailesidir", "işçi çocuğudur" veya "süresiz/....tarihleri arasında yurtdışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır" şeklinde kaşeler yurt dışında oturma izni bulunduğunun tevsiki sayıldığından, pasaportlarında sözkonusu ibareler bulunanlara başka bir belge ibraz etmeye gerek kalmaksızın, muafiyet uygulanacağı,

 

- Diğer taraftan "Green Card" oturma izin belgesi olduğundan bu belgeye sahip vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışlarında yurtdışı çıkış harcından muaf tutulmaları gerekmekte olduğu

 

Maliye Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.

 

Saygıyla duyrulur.