Türkiye Cumhuriyeti

Bişkek Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye Burslari Duyurusu , 05.08.2014

2014-2015 akademik yılı için lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye Bursları’na 176 ülkeden 82.00 civarında başvuru alınmıştır. Ön değerlendirme sonucunda yaklaşık 10.000 aday ile yüze yakın ülke ve merkezde yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat ve seçim işlemleri Nisan-Mayıs-Haziran ayları içinde tamamlanmıştır.

Yapılan değerlendirme ve seçim işlemleri sonucunda, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Türkiye Burslarından yararlandırılması uygun görülen ve üniversitelere yerleştirilmeleri yapılan 1.343’ü lisans 1.797’si lisans üstü olmak üzere toplam 3.140 adaya kabul mektupları gönderilmiştir. Kabul mektubunda adayların 04-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında bulundukları ülkelerde en yakın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsolosluğuna giderek kendileri için tanzim edilmiş bursluluk işlemlerinde gerekli olacak belgeleri temin ve tercüme ederek dış temsilciliklerimizde onaylama işlemlerini gerçekleştirmeleri istenmektedir.